top of page
1. ročník / zimní

Kompletní studijní plán programu
Chemické inženýrství a bioinženýrství

Povinný

předmět

Povinně volitelný předmět

Hodiny P / C / L
přednáška / cvičení / laboratoř

Z / KZ
Zk 

zápočet
zkouška

1. ročník / zimní semestr

Kód předmětu

Název předmětu

Hodiny

Kredity

Zakončení

Obecná a anorganická chemie I

3 / 3 / 0

8

Z+Zk

Chemické a bilanční výpočty

0 / 2 / 0

3

KZ

Toxikologie a ekotoxikologie I

2 / 0 / 0

3

Zk

Matematika A

3 / 4 / 0

8

Z+Zk

Počítačové praktikum

0 / 3 / 0

3

KZ

Motivační exkurze

2 / 1 / 0

1

Z

+

Podniková ekonomika

2 / 1 / 0

4

Z+Zk

1. ročník / letní

1. ročník / letní semestr

Kód předmětu

Název předmětu

Hodiny

Kredity

Zakončení

Laboratoř anorganické chemie I

0 / 0 / 4

3

KZ

Organická chemie I

3 / 2 / 0

6

Z+Zk

Matematika B

3 / 3 / 0

7

Z+Zk

Aplikovaná statistika

1 / 2 / 0

4

Z+Zk

Fyzika I

3 / 2 / 0

6

Z+Zk

Odborný anglický jazyk A

0 / 2 / 0

1

Z

Toxikologie a ekotoxikologie II

2 / 0 / 0

3

Zk

Řešení vybraných inženýrských úloh

0 / 2 / 0

3

PZ

Základy strojnictví

1 / 3 / 0

4

Z+Zk

2. ročník / zimní

2. ročník / zimní semestr

Kód předmětu

Název předmětu

Hodiny

Kredity

Zakončení

Laboratoř organické chemie I

0 / 0 / 4

3

KZ

Biochemie I

3 / 1 / 0

5

Z+Zk

Fyzikální chemie I

3 / 2 / 0

6

Z+Zk

Numerické metody

2 / 2 / 0

6

Z+Zk

Laboratoř fyziky

0 / 0 / 4

3

KZ

Odborný anglický jazyk B

0 / 2 / 0

2

Z+Zk

Biologie I

2 / 0 / 0

3

Zk

Fyzika II

2 / 2 / 0

5

Z+Zk

Finance podniku

2 / 1 / 0

4

Z+Zk

2. ročník / letní

2. ročník / letní semestr

Kód předmětu

Název předmětu

Hodiny

Kredity

Zakončení

Chemická informatika

1 / 1 / 0

2

KZ

Laboratoř biochemie

0 / 0 / 4

3

KZ

Analytická chemie I

2 / 2 / 0

5

Z+Zk

Fyzikální chemie II

3 / 2 / 0

6

Z+Zk

Laboratoř fyzikální chemie I

0 / 0 / 4

3

KZ

Chemické inženýrství I

2 / 3 / 0

6

Z+Zk

2 / 0 / 0

Biochemie II

3

ZT

2 / 0 / 0

Multifunkční chemické a biochemické mikrosystémy

3

Zk

2 / 2 / 0

Základy elektroniky

5

Z+Zk

2 / 1 / 0

Základy projektového managementu

4

Zk

3. ročník / zimní

3. ročník / zimní semestr

Kód předmětu

Název předmětu

Hodiny

Kredity

Zakončení

Laboratoř analytické chemie I

0 / 0 / 4

3

KZ

Chemické inženýrství II

2 / 3 / 0

6

Z+Zk

Inženýrství biologických procesů

2 / 1 / 0

4

Z+Zk

Systémové bioinženýrství

2 / 1 / 0

4

Z+Zk

Laboratoř chemického inženýrství 

0 / 0 / 3

3

KZ

Chemicko-inženýrský projekt

0 / 1 / 0

2

KZ

Měřicí a řídicí technika

2 / 1 / 0

4

Zk

Laboratoř fyzikální chemie II

0 / 0 / 3

3

KZ

Úvod do chemických technologií

2 / 1 / 0

4

Z+Zk

Počítačové řídící systémy

2 / 2 / 0

5

Z+Zk

Algoritmizace a programování v Matlabu

0 / 3 / 0

4

KZ

3. ročník / letní

3. ročník / letní semestr

Kód předmětu

Název předmětu

Hodiny

Kredity

Zakončení

Laboratoř chemického inženýrství II

0 / 0 / 3

3

KZ

Laboratoř měřící a řídící techniky

0 / 0 / 3

3

KZ

Seminář k bakalářské práci

0 / 3 / 0

3

Z

Bakalářská práce

0 / 0 / 12

15

Z

Mikrobiologie

3 / 0 / 0

4

Zk

Chemický průmysl a životní prostředí

2 / 1 / 0

4

Z+Zk

Počítačový sběr dat

2 / 2 / 0

5

Z+Zk

Během 1. až 5. semestru musí student získat celkem 4 zápočty (4 kredity) z tělesné výchovy. Jeden ze zápočtů lze nahradit absolvováním letního nebo zimního týdenního sportovního kurzu.

bottom of page