top of page
1. ročník / zimní

Kompletní studijní plán programu
Chemické inženýrství a bioinženýrství

1. ročník / zimní semestr

Kód předmětu

Název předmětu

Hodiny

Kredity

Zkouška

Obecná a anorganická chemie I

3 / 3 / 0

8

ZT

Chemické a bilanční výpočty

0 / 2 / 0

3

PZ

Toxikologie a ekotoxikologie I

2 / 0 / 0

3

ZT

Matematika A

3 / 4 / 0

8

ZT

Počítačové praktikum

0 / 3 / 0

3

--

Základy ekonomiky a managementu

2 / 1 / 0

4

--

1. ročník / letní

1. ročník / letní semestr

Kód předmětu

Název předmětu

Hodiny

Kredity

Zkouška

Laboratoř anorganické chemie I

0 / 0 / 4

3

PZ

Organická chemie I

3 / 2 / 0

6

ZT

Chemická informatika

1 / 1 / 0

2

--

Matematika B

3 / 3 / 0

7

ZT

Fyzika I

3 / 2 / 0

6

ZT

Odborný anglický jazyk A

0 / 2 / 0

1

--

Toxikologie a ekotoxikologie II

2 / 0 / 0

3

ZT

Řešení vybraných inženýrských úloh

0 / 2 / 0

3

PZ

Počítačová grafika

1 / 3 / 0

5

PZ

2. ročník / zimní

2. ročník / zimní semestr

Kód předmětu

Název předmětu

Hodiny

Kredity

Zkouška

Laboratoř organické chemie I

0 / 0 / 4

3

PZ

Biochemie I

3 / 1 / 0

5

ZT

Fyzikální chemie I

3 / 2 / 0

6

ZT

Numerické metody

2 / 2 / 0

6

ZT

Laboratoř fyziky

0 / 0 / 4

3

PZ

Odborný anglický jazyk B

0 / 2 / 0

2

--

Biologie I

2 / 0 / 0

3

ZT

Fyzika II

2 / 2 / 0

5

PZ

Základy strojnictví

2 / 1 / 0

4

PZ

Podniková ekonomika

2 / 1 / 0

4

PZ

2. ročník / letní

2. ročník / letní semestr

Kód předmětu

Název předmětu

Hodiny

Kredity

Zkouška

Laboratoř biochemie

0 / 0 / 4

3

PZ

Analytická chemie I

2 / 2 / 0

5

ZT

Fyzikální chemie II

3 / 2 / 0

6

ZT

Laboratoř fyzikální chemie I

0 / 0 / 4

3

PZ

Chemické inženýrství I

2 / 3 / 0

6

ZT

Aplikovaná statistika

1 / 2 / 0

4

ZT

2 / 0 / 0

Biochemie II

3

ZT

2 / 1 / 0

Úvod do chemických technologií

4

PZ

2 / 2 / 0

Základy elektroniky

5

PZ

2 / 1 / 0

Základy projektového managementu

4

PZ

3. ročník / zimní

3. ročník / zimní semestr

Kód předmětu

Název předmětu

Hodiny

Kredity

Zkouška

Laboratoř analytické chemie I

0 / 0 / 4

3

PZ

Chemické inženýrství II

2 / 3 / 0

6

ZT

Laboratoř chemického inženýrství s projektem

0 / 0 / 4

4

PZ

Inženýrství biologických procesů

2 / 1 / 0

4

ZT

Měřicí a řídicí technika

2 / 1 / 0

4

PZ

Laboratoř měřicí a řídicí techniky

0 / 0 / 3

3

PZ

Laboratoř fyzikální chemie II

0 / 0 / 3

3

PZ

Multifunkční chem. a biochem. mikrosystémy

2 / 0 / 0

3

PZ

Počítačové řídící systémy

2 / 2 / 0

5

PZ

Algoritmizace a programování v Matlabu

0 / 3 / 0

4

PZ

3. ročník / letní

3. ročník / letní semestr

Kód předmětu

Název předmětu

Hodiny

Kredity

Zkouška

Laboratoř chemického inženýrství II

0 / 0 / 3

3

PZ

Systémové bioinženýrství

2 / 1 / 0

4

PZ

Bakalářská práce

0 / 0 / 12

15

PZ

Seminář k bakalářské práci

0 / 3 / 0

3

--

Mikrobiologie

3 / 0 / 0

4

PZ

Chemický průmysl a životní prostředí

2 / 1 / 0

4

PZ

Počítačový sběr dat

2 / 2 / 0

5

PZ

Povinný

předmět

Povinně volitelný předmět

Hodiny X / Y / Z

přednáška / cvičení / laboratoř

ZT 

PZ 

zápočtový test

písemná zkouška

bottom of page