Kompletní studijní plán programu

Chemické inženýrství a bioinženýrství

1. ročník / zimní semestr

Kód předmětu

Název předmětu

Hodiny

Kredity

Zkouška

B101001

Obecná a anorganická chemie I

3 / 3 / 0

8

ZT

Chemické a bilanční výpočty

0 / 2 / 0

3

PZ

B240001

Toxikologie a ekotoxikologie I

2 / 0 / 0

3

ZT

B413001

Matematika A

3 / 4 / 0

8

ZT

B445001

Počítačové praktikum

0 / 3 / 0

3

--

B837004

Základy ekonomiky a managementu

2 / 1 / 0

4

--

 

1. ročník / letní semestr

Kód předmětu

Název předmětu

Hodiny

Kredity

Zkouška

Laboratoř anorganické chemie I

0 / 0 / 4

3

PZ

Organická chemie I

3 / 2 / 0

6

ZT

Chemická informatika

1 / 1 / 0

2

--

Matematika B

3 / 3 / 0

7

ZT

Fyzika I

3 / 2 / 0

6

ZT

Odborný anglický jazyk A

0 / 2 / 0

1

--

Toxikologie a ekotoxikologie II

2 / 0 / 0

3

ZT

Řešení vybraných inženýrských úloh

0 / 2 / 0

3

PZ

Počítačová grafika

1 / 3 / 0

5

PZ

 

2. ročník / zimní semestr

Kód předmětu

Název předmětu

Hodiny

Kredity

Zkouška

Laboratoř organické chemie I

0 / 0 / 4

3

PZ

Biochemie I

3 / 1 / 0

5

ZT

Fyzikální chemie I

3 / 2 / 0

6

ZT

Numerické metody

2 / 2 / 0

6

ZT

Laboratoř fyziky

0 / 0 / 4

3

PZ

Odborný anglický jazyk B

0 / 2 / 0

2

--

Biologie I

ZT

3

2 / 0 / 0

Fyzika II

PZ

5

2 / 2 / 0

Základy strojnictví

PZ

4

2 / 1 / 0

Podniková ekonomika

PZ

4

2 / 1 / 0

 

2. ročník / letní semestr

Kód předmětu

Název předmětu

Hodiny

Kredity

Zkouška

Laboratoř biochemie

PZ

3

0 / 0 / 4

Analytická chemie I

ZT

5

2 / 2 / 0

Fyzikální chemie II

ZT

6

3 / 2 / 0

Laboratoř fyzikální chemie I

PZ

3

0 / 0 / 4

Chemické inženýrství I

ZT

6

2 / 3 / 0

Aplikovaná statistika

ZT

4

1 / 2 / 0

ZT

3

2 / 0 / 0

Biochemie II

PZ

4

2 / 1 / 0

Úvod do chemických technologií

PZ

5

2 / 2 / 0

Základy elektroniky

PZ

4

2 / 1 / 0

Základy projektového řízení

 

3. ročník / zimní semestr

Kód předmětu

Název předmětu

Hodiny

Kredity

Zkouška

Laboratoř analytické chemie I

PZ

3

0 / 0 / 4

Chemické inženýrství II

ZT

6

2 / 3 / 0

Laboratoř chemického inženýrství s projektem

PZ

4

0 / 0 / 4

Inženýrství biologických procesů

ZT

4

2 / 1 / 0

Měřicí a řídicí technika

PZ

4

2 / 1 / 0

Laboratoř měřicí a řídicí techniky

PZ

3

0 / 0 / 3

Laboratoř fyzikální chemie II

PZ

3

0 / 0 / 3

Multifunkční chem. a biochem. mikrosystémy

PZ

3

2 / 0 / 0

Počítačový sběr dat

PZ

5

2 / 2 / 0

Algoritmizace a programování v Matlabu

PZ

4

0 / 3 / 0

 

3. ročník / letní semestr

Kód předmětu

Název předmětu

Hodiny

Kredity

Zkouška

Laboratoř chemického inženýrství II

PZ

3

0 / 0 / 3

Systémové bioinženýrství

PZ

4

2 / 1 / 0

Bakalářská práce

PZ

15

0 / 0 / 12

Seminář k bakalářské práci

--

3

0 / 3 / 0

Mikrobiologie

PZ

4

3 / 0 / 0

Chemický průmysl a životní prostředí

PZ

4

2 / 1 / 0

Počítačové řídicí systémy

PZ

5

2 / 2 / 0

Povinný

předmět

Povinně volitelný předmět

Hodiny X / Y / Z

přednáška / cvičení / laboratoř

ZT 

PZ 

zápočtový test

písemná zkouška

Kontakt /

Hana Svobodová

22044 3891

Hana2.Svobodova@vscht.cz

© 2020 Design by IN2ON

logoFCHI_zkr_INV.png